Swoją karierę zawodową  rozpoczęłam jako pedagog, wspierając rozwój dzieci i młodzieży. W 2010 uzyskałam dyplom counsellora  londyńskiego Gestalt Centre. Przez kilka lat wspierałam terapeutycznie kobiety i mężczyzn pracując dla różnych organizacji oraz prowadząc prywatny gabinet. Nadszedł moment kiedy zdałam sobie sprawę, że muszę dokładniej zbadać siebie i świat, aby naprawdę przynieść korzyści innym. Ukończyłam liczne warsztaty i szkolenia, podróżowałam, medytowałam i podjęłam szereg innych działań, które pozwoliły mi powrócić do terapii w świeży i głęboko zaangażowany sposób.

Kwalifikacje

 • Absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii (NVC) )
 • Dyplom Counsellingu Gestalt ( Gestalt Centre w Londynie)
 • Certyfikat umiejętności terapeutycznych w nurcie humanistycznym (Gestalt Centre w Londynie)
 • Dyplom Magistra Pedagogiki ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Własna terapia indywidualna, warsztaty rozwoju osobistego i grupowe treningi terapeutyczne

Mam doświadczenie pracy z klientami, którzy:

 • Zmagają się z depresją
 • Doświadczają trudności w relacji z innymi osobami (partnerem, rodziną, dziećmi)
 • Znalazły się w trudnej bądź kryzysowej sytuacji życiowej
 • Straciły kogoś bliskiego
 • Doświadczają problemów w pracy – chroniczny stres, wypalenie zawodowe
 • Doświadczają trudności związanych z emigracją i adaptacją kulturową
 • Wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Straciły sens życia
 • Doświadczają niskiego poczucia własnej wartości, braku pewności siebie
 • Chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać swoje potrzeby,
 • Chcą poznać i rozwijać swoje możliwości