Fundamentem mojej pracy jest terapia Gestalt należąca do nurtu psychoterapii humanistyczno- egzystencjalnej. Gestalt to niemieckie słowo, dla którego nie ma dokładnego tłumaczenia. Najpopularniejszą lub podręcznikową definicją słowa gestalt jest „całość”, „wzór” lub „forma”. Terapię Gestalt opracował Frederic Perls i jego żona Lore w czasach kwestionowania freudowskiego dogmatyzmu i odkrywania nowych i bardziej holistycznych podejść terapeutycznych. Lore i Fritz Pearls połączyli szereg pojęć i technik psychologicznych (psychoanaliza, humanistyczna i egzystencjalna psychologia, wschodnia praktyka duchowa i psychologia Gestalt) i opracowali metodę pracy z ludźmi, która podkreśla tu i teraz, kontakt i rozwój świadomości.

Choć moją bazą jest podejście humanistyczno-egzystencjalne jednak w swojej pracy łączę różne metody terapeutyczne tak aby nasza wspólna praca odpowiedziała na to, co będzie dla Ciebie pomocne i terapeutyczne. Wierzę, iż jakość relacji terapeutycznej ma zasadnicze znaczenie dla pozytywnego wyniku procesu terapeutycznego. Czerpię  z bogactwa zasobów komunikacji opartej na empatii – NVC, pracy z ciałem, bioenergetyki, mindfulness, filmu, tańca i muzyki. Na to jak obecnie pracuję duży wpływ wywarli: Gabor Mate, Esther Perel, Marshall Rosenberg, Irvin Yalom, Bene Brown, Bogdan de Barbaro, Sarah Marshank, Antoni Kępiński, Leonard Cohen, oraz moja rodzina, przyjaciele i klienci.

Pomoc psychologiczną rozumiem jako proces poszerzania świadomości ( postaw, przekonań, potrzeb, myśli i uczuć) w ramach bezpiecznej i poufnej relacji terapeutycznej. Moim celem w terapii nie jest „naprawienie” ciebie a raczej wniesienie do twojego życia nowych jakości, pozwalających na korzystne i długotrwałe zmiany. Uważam, że ludzie rodzą się z wewnętrznymi zasobami do rozwiązywania problemów, stawiania czoła wyzwaniom oraz satysfakcjonującego życia. Jednak w wyniku trudnych doświadczeń i przeżytych traum zablokowany zostaje dostęp do naszej wewnętrznej mądrości, kreatywności i siły.  Sesje terapeutyczne dają możliwość przyjrzenia się temu jak doświadczenia z przeszłości wpływają na nasze codzienne wybory, jak kształtują nasze relacje z sobą i innymi oraz postrzeganie tego co nas spotyka. Moment kiedy odkryjemy klucz do pewnych, często nawykowych przekonań, emocji czy zachowań często okazuje się momentem zwrotnym, z nową świadomością możemy dokonać innego wyboru a co za tym idzie zmiany w kierunku bogatszego, pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego bycia z sobą i innymi.

Moją pracę poddaję superwizji. Doskonalę swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w licznych szkoleniach,treningach i warsztatach. Pracuję w języku polskim i angielskim.